IISG seminar 

Detailed information

Contact

Future seminars:

Past seminars:

DateTitleSpeaker

19.06.2009

Podstawowe tezy i wyniki planowanej rozprawy habilitacyjnej J. Koźlak, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology

23.04.2009

Stochastic Dynamics of Evolutionary Multi-Agent Systems A. Byrski, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
12.02.2009 SWAT - możliwości publikacji i prac naukowych w oparciu o projekt Andrzej Opaliński, MSc, AGH University of Science and Technology
5.06.2008 Kooperacyjny model IPS-Server firewalla łagodzącego skutki rozproszonych ataków DoS Konrad Malewski, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
27.02.2008 System CAST Aleksander Pohl, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
31.01.2008 Ewolucyjne podejścia do uczenia rozmytych systemów klasyfikacji B. Fusińska, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
24.01.2008 System Wyszukiwania i Analizowania Tożsamości - funkcjonalność z punktu widzenia użytkownika Wojciech Turek, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
29.11.2007 Personalizacja dostępu do rozproszonych źródeł danych w środowisku Agent Computing Environment ACE dr inż. Jarogniew Rykowski, Katedra Technologii Informacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
25.10.2007 Koncepcja immunologicznego systemu detekcji włamań w mobilnych sieciach bezprzewodowych typu Ad-Hoc (MANET) Aleksander Byrski, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
18.10.2007 Użycie grafowego modelu Å›rodowiska rozproszonego w dynamicznej hybrydowej metodzie przydziaÅ‚u zasobów Marcin Tusiewicz, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
21.06.2007 Algorytm organizacji ruchu dla grupy robotów mobilnych Wojciech Turek, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
17.05.2007 Algorytm sprzężonej adaptacji rozwiÄ…zywania problemów prostych i odwrotnych mgr Barbara Barabasz, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysÅ‚owej AGH
10.05.2007 Uczenie ze wzmocnieniem a uczenie z nadzorem w systemie agentowym B. Śnieżyński, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
15.03.2007 Immunologiczny mechanizm selekcji w agentowych obliczeniach ewolucyjnych Aleksander Byrski, MSc, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
18.01.2007 The pi-calculus and Its Applications Sławomir Maludziński, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
11.01.2007 Wykorzystanie Å‚aÅ„cuchów Markova oraz koncepcji sztucznych systemów immunologicznych do wykrywania anomalii w systemie komputerowym RafaÅ‚ Pokrywka, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
14.12.2006 MAGMA Group research plans for 2007-2010 years Prof. Yves Demazeau, CNRS - LEIBNIZ Laboratory, Grenoble, France
30.11.2006 Inspirowany mechanizmami etyczno-spoÅ‚ecznymi model bezpieczeÅ„stwa z możliwoÅ›ciÄ… wymiany informacji dla rozproszonych systemów wieloagentowych Renata CiÄ™ciwa, MSc, Department of Computer Networks, Nowy SÄ…cz School of Business - National-Louis University
16.11.2006 Algorytmy wyszukiwania zasobów w sieci przez Google i inne wyszukiwarki internetowe Wojciech Turek, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
9.11.2006 Konwersja sieci Naive Bayes do zbiorów reguÅ‚ B. ÅšnieżyÅ„ski, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
26.10.2006 Grafowy model środowiska systemu rozproszonego (Graph-based Distributed Environment Model) Marcin Tusiewicz, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
20.09.2006 Rozpoznawanie obrazów medycznych na przykÅ‚adzie danych z CMUJ w Prokocimiu w oparciu o metody sztuczej inteligencji Hubert Wójtowicz, MSc, ZakÅ‚ad Informatyki, PWSZ w KroÅ›nie
20.09.2006 Technologia wieloagentowej integracji danych w rozproszonym systemie medycznym Krzysztof RÄ…czka, MSc, RedLine
27.06.2006 Agent Technology from a NASA Perspective Prof. Walt Truszkowski, Senior Technologist, Advanced Architectures and Automation Branch NASA - Goddard Space Flight Center, USA
22.06.2006 Metody ochrony przed DoS/DDoS we wspóÅ‚czesnych systemach IDS/IPS Konrad Malewski, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
22.06.2006 Komunikacja w systemach agentowych z wykorzystaniem ontologii A. Łuszpaj, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
22.06.2006 Zastosowanie systemów P2P (peer-to-peer) i VoIP (Voice over IP) do kooperacyjnych aplikacji zdalnego nauczania Aleksander BuÅ‚kowski, MSc, Wyższa SzkoÅ‚a Ekonomii i Administracji, Bytom.
22.06.2006 Zastosowanie podejścia immunologicznego do detekcji zdarzeń w szeregach czasowych Tomasz Pełech-Pilichowski, MSc, Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Zarządzania AGH.
8.06.2006 Rozbudowa logiki wiarygodnego rozumowania o możliwość uczenia się B. Śnieżyński, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
1.06.2006 Wykrywanie anomalii w internetowych źródÅ‚ach danych (Detecting anomalies in internet data sources) P. MacioÅ‚ek, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
27.04.2006 Wybrane aspekty dotyczące niepewności w ontologiach (Uncertain ontologies - selected issues) K. Szymański, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
20.04.2006
Prezentacja doktoratu (PhD thesis presentation) S. Bieniasz, MSc, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
6.04.2006 Programowanie aspektowe, język AspectJ (Aspect oriented programming, AspectJ) S. Bieniasz, MSc; S. Ciszewski, PhD, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
23.03.2006 Ewolucyjno-agentowy system klasyfikacji danych oparty na logice rozmytej (Evolutionary multi-agent system based on fuzzy logic for data classification) B. Fusińska, MSc, PhD student, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
16.03.2006 Koncepcja i model ewolucyjnego i immunologicznego systemu wieloagentowego (The idea and formal model of evolutionary multi-agent system with immunological selection mechanism) A. Byrski, MSc, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
25.01.2006 Algorytmy genetyczne z heurystykÄ… (Genetic algorithms with heuristic) Prof. R. Schaefer, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
11.01.2006 An Analysis of Island Models in Evolutionary Computation Z. Skolicki, PhD student, Evolutionary Computation Laboratory, Computer Science Department, George Mason University
21.12.2005 Metody interwałowe w zadaniach sterowania serwerami internetowymi (Interval methods for internet servers control) B. Kubica, M.Sc., Warsaw University of Technology
20.12.2005 MAS Featuring Trust and User Centring Prof. Y. Demazeau, CNRS - LEIBNIZ Laboratory, Grenoble, France
19.12.2005 MAS Featuring Emergence and Evaluation Prof. Y. Demazeau, CNRS - LEIBNIZ Laboratory, Grenoble, France
14.12.2005 Stochastyczny model dynamiki MAS (Stochastical model of MAS dynamics) M. Smolka, Ph.D., Institute of Computer Science, Jagiellonian University
30.11.2005 Techniki niszowania w koewolucyjnych systemach wieloagentowych (Niching techniques for co-evolutionary multi-agent systems) R. Dreżewski, Ph.D., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
23.11.2005 Immunological selection mechanisms for evolutionary multi-agent systems A. Byrski, M.Sc., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
26.10.2005 Protocol Operational Semantics Prof. Jean-Luc Koning, ESISAR-INPG, Francja
12.10.2005 OCTOPUS - platforma do obliczeń agentowych (OCTOPUS - platform for agent-based computation) M. Grochowski, M.Sc.; P. Uhruski, M.Sc.
10.11.2004 Zarządzanie kryzysami z wykorzystaniem podejścia agentowego - spojrzenie krytyczne (Crisis Management Using Agent Approach - A Critical Review) S. Ciszewski, Ph.D., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
27.10.2004 Surprising Performance of 802.11 Prof. A. Duda, LSR Laboratory, INP Grenoble
14.07.2004 Możliwości zastosowania technologii GRIDowych w ewolucyjnych systemach wieloagentowych (Possibilities of application of GRID technologies to Evolutionary Multi-Agent Systems) A. Byrski, M.Sc.; L. Siwik, M.Sc., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
08.07.2004 Nowe algorytmy generowania drzew decyzyjnych (New decision tree generation algorithms) M. Knap, M.Sc., Informatics and Management Academy of Rzeszow
20.04.2004 Implementacja aplikacji mobilnych z wykorzystaniem platformy .NET (Developing mobile applications using .NET platform) T. Cieplak, M.Sc., Technical University of Lublin
23.01.2004 System wspomagający proces nauczania oparty o technologie firmy Microsoft (Education support system based on Microsoft technologies) M. Szypuła, M.Sc., Microsoft Poland
12.12.2003 Program Microsoft Academic Alliance (Microsoft Academic Alliance Program) M.Szypuła, M.Sc., Microsoft Poland
26.11.2003 System Vinlen (Vinlen System) R. Michalski, Prof., George Mason University, Virginia US
29.10.2003 Problemy modelowania systemów agentowych cz. 2 (Problems of agent systems modeling part 2) G. Dobrowolski, Ph.D., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
16.10.2003 Problemy modelowania systemów agentowych cz. 1 (Problems of agent systems modeling part 1) G. Dobrowolski, Ph.D., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
27.11.2001 Przestrzenie obiektowo-relacyjne statyczne (Relational-objective static spaces) Prof. A. Szewczyk, Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology
13.11.2001 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Sun Tech Days (Sun Tech Days International Conference report) J. Koźlak, Ph.D., Department of Computer Science, AGH University of Science and Technology